Diagnoza obszaru - konsultacje

Data: 15-03-2023

W związku z pracami nad Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2023-2027 przedstawiamy wstępną wersję diagnozy obszaru.

Prosimy o przesyłania nam uwag do diagnozy na adres biuro@kaszubskadroga.pl lub osobiste dostarczenie do biura LGD na załączonym formularzu do dnia 29 marca 2023 roku.