Ankieta dot. grup potrzebujących szczególnego wsparcia w przyszłym okresie programowania

Data: 05-09-2022

Zachęcamy Państwa do wypełnienia ankiety dot. wskazania grup defaworyzowanych tj. grup wymagających szczególnego wsparcia w przyszłej Lokalnej Strategii Rozwoju LGD "Kaszubska Droga"  w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2021 - 2027.

Ankieta grupy defaworyzowane