Protokół z Posiedzenia Rady (ponowna ocena operacji)

Luzino, dn. 2023-06-05