Wybór i ustalanie kryteriów wyboru operacji, zasady monitoringu i ewaluacji, plan komunikacji, plan działania

Data: 10-05-2023

W związku z pracami nad Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2021-2027 przedstawiamy wstępną wersję rozdziałów strategii dotyczących:

  • wyboru i ustalania kryteriów wyboru operacji,
  • zasady monitoringu i ewaluacji,
  • planu komunikacji,
  • planu działania

Prosimy o przesyłania nam uwag do diagnozy na adres biuro@kaszubskadroga.pl lub osobiste dostarczenie do biura LGD na załączonym formularzu do dnia 24 maja 2023 roku.