Protokół z posiedzenia Rady LGD "Kaszubska Droga" w dniu 12.07.2017 r.