Protokół z posiedzenia Rady LGD - ponowna ocena wniosków