Nabory wniosków 2021-2027

  Wielofunduszowe logo

Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.

Materiał opracowany przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kaszubska Droga”.

Instytucja Zarządzająca Planem Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027- Minister Rolnictwa i Rozwoju wsi.