Protokół z posiedzenia Rady (ponowna ocena operacji)

Luzino, dnia 24.03.2022 r.