Cele, przedsięwzięcia - konsultacje społeczne

Data: 06-04-2023

W związku z pracami nad Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2021-2027 przedstawiamy wstępną wersję rozdziału strategii dotyczącego celów, przedsięwzięć i wskaźników.

Prosimy o przesyłania nam uwag do diagnozy na adres biuro@kaszubskadroga.pl lub osobiste dostarczenie do biura LGD na załączonym formularzu do dnia 20 kwietnia 2023 roku.