Arkusz pomysłu- wskaż projekt do ewentualnej realizacji w przyszłości

Data: 06-09-2022

Szanowni mieszkańcy, przedsiębiorcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych i jednostek samorządu terytorialnego z obszaru gmin Linia, Luzino, Łęczyce i Szemud w związku z prowadzeniem prac nad przygotowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju zwracamy się z prośbą o zgłaszanie propozycji projektów, jakie chcielibyście Państwo realizować w nowym okresie programowania 2021 – 2027.

Informujemy, że podane przez Państwa informacje zostaną wykorzystane na potrzeby utworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju, a tym samym będą miały szanse zostać uznane jako kluczowe inicjatywy  mogące uzyskać wsparcie finansowe w ramach działań LGD „Kaszubska Droga”.

Arkusz pomysłu wersja on-line

Arkusz pomysłu wersja word.-  do przekazania na adres e-mail biura LGD: biuro@kaszubsakdroga.pl lub do osobistego złożenia w biurze LGD „Kaszubska Droga” ul. Józefa Wilczka 7 84-242 Luzino od poniedziałku do piątku w godz.: 8:00- 16:00: