Na spotkania konsultacyjne zapraszamy we wrześniu

Data: 08-07-2022

Uprzejmie informujemy, iż we wrześniu 2022 r. planujemy przeprowadzić spotkania konsultacyjne poświęcone w szczególności analizie potrzeb rozwojowych i potencjału naszego obszaru, a także celów strategii, w tym wymiernych celów końcowych dotyczących rezultatów oraz odnośnych planowanych działań.

Już dziś zapraszamy na nie liderów społeczności lokalnych, przedstawicieli Urzędów Gmin, przedstawicieli organizacji pozarządowych, przedsiębiorców oraz wszystkich chcących skorzystać ze wsparcia finansowego Unii Europejskiej do realizacji swoich zamierzeń.

Informacja o miejscach i terminach planowanych spotkań konsultacyjnych: