Protokoł z posiedzenia Rady LGD - rozpatrzenie protestów