Koła Gospodyń Wiejskich jako kreatorzy przedsiębiorczości wiejskiej

Data: 29-08-2023

Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie zaprasza do zapoznania się z publikacją zamieszczoną poniżej: 

Publikacja Koła Gospodyń Wiejskich jako kreatorzy przedsiębiorczości wiejskiej

W ramach realizacji operacji „Projekt edukacyjny dla KGW oraz Kreatorów Przedsiębiorczości Wiejskiej (KPW)” powstała publikacja/ przewodnik „Koła Gospodyń Wiejskich jako kreatorzy przedsiębiorczości wiejskiej”. Przewodnik zawiera materiały dotyczące uwarunkowań prawnych, administracyjnych i organizacyjnych dotyczących sieciowania KGW oraz zawiązywania partnerstw międzysektorowych w ramach klastra społecznego. Zachęcamy do lektury niniejszego przewodnika i życzymy sukcesów w podejmowaniu działań zwiększających efektywność, potencjał i skoordynowanie działalności dynamicznie rozwijających się organizacji kobiecych na wsi, jakimi są KGW.