PCPR nabór wniosków o dofinansowanie organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki- niepełnosprawni

Data: 17-11-2022

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie

zachęca stowarzyszenia oraz organizacje pozarządowe z terenu Powiatu Wejherowskiego działające na rzecz osób niepełnosprawnych do składania wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki na rok 2023.

Wnioski o dofinansowanie ze środków Funduszu należy składać do 30 listopada 2022 roku na realizację zadań przypadających w roku 2023. Dodatkowych informacji udziela Pani Dagmara Szulc pod numerem telefonu 58 672 40 63 wew. 26.

Wnioski do pobrania znajdują się na stronie:

PCPR w Wejherowie