Podpisanie umowy o warunkach i sposobie realizacji LSR na lata 2021-2027

Data: 25-01-2024

W dniu 24 stycznia w Sali Polskie Niebo Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku nastąpiło uroczyste podpisanie umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. W imieniu Stowarzyszenia LGD w spotkaniu uczestniczyły Pani Astrida Kaczyńska Prezes LGD oraz Pani Paulina Płotka Wiceprezes LGD. Obszar naszej LSR obejmuje cztery gminy: Linia, Luzino, Łęczyce i Szemud. Środki finansowe przyznane nam w tym dokumencie opiewają na łączną kwotę 4 403 287,17 EUR.

Współfinansowanie LSR nastąpi ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 oraz ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.

Zanim ogłosimy pierwsze konkursy czeka nas przez najbliższe miesiące praca nad wymaganymi dokumentami (w tym procedurami wyboru, kryteriami wyboru itd.). W związku z powyższym zachęcamy do śledzenia naszej strony internetowej i fanpage na facebook.

Grafika 1: Podpisanie umowy o warunkach i sposobie realizacji LSR na lata 2021-2027
Grafika 2: Podpisanie umowy o warunkach i sposobie realizacji LSR na lata 2021-2027
Grafika 3: Podpisanie umowy o warunkach i sposobie realizacji LSR na lata 2021-2027