Projekty w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Data: 28-12-2023

Coś się kończy, coś się zaczyna … . Czekając na nowe środki z perspektywy finansowej na lata 2021-2027 nasza LGD dokonała podsumowania w formie zestawień dot. projektów zrealizowanych bądź realizowanych w dobiegającej końca perspektywie 2014-2020. Działo się dużo! Dzięki wsparciu w kwotach 50 tys. z LGD powstało wiele ciekawych, potrzebnych a czasami i  innowacyjnych przedsiębiorstw. Z budżetu na wdrażanie LSR rozwinęły się już istniejące firmy,  zaś do organizacji pozarządowych trafiły środki na aktywności fizyczne, publikacje promujące kulturę kaszubską czy publikacje promujące produkty lokalne. Krótko o wielkich pieniądzach z mocną siłą napędową w poniższych zestawieniach ;-). Zapraszamy do lektury.

Projekty w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020:

żródło: Pixabay