Ruszył nabór wniosków na realizację projektów w ramach KSOW!

Data: 17-04-2024

Od 16 kwietnia 2024 r. do 10 maja 2024 r. można składać wnioski na realizację operacji w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

Uprawnionymi do składania wniosków w ramach konkursu są wyłącznie podmioty posiadające status Partnera KSOW. Partnerami KSOW mogą być różne podmioty zaangażowane w rozwój obszarów wiejskich: osoby fizyczne, uczelnie i instytuty naukowe, przedsiębiorstwa, jednostki samorządu terytorialnego, fundacje i stowarzyszenia, lokalne organizacje społeczne (np. koła gospodyń wiejskich).

Nie jesteś jeszcze Partnerem KSOW? – zapisz się już dziś!

Nabór wniosków na realizację projektów w 2024 r. realizowany będzie w formie odrębnych konkursów w ramach następujących rodzajów operacji:

  1. Dobre praktyki w branży rolniczej,
  2. Usługi cyfrowe w rolnictwie,
  3. Edukacja prozdrowotna dla dzieci i młodzieży,
  4. Przyszłość z odnawialnymi źródłami energii,
  5. Efektywne zarządzanie odpadami – zero waste w domu i w ogrodzie,
  6. Gospodarowanie zasobami wodnymi w leśnictwie,
  7. Transformacja energetyczna na obszarach wiejskich.

Szczegółowe informacje oraz zasady składnia wniosków w ramach poszczególnych konkursów wraz z dokumentacją konkursową dostępne są powyżej – kliknij w ogłoszenie o konkursie dla danego obszaru tematycznego operacji.

Zachęcamy Partnerów KSOW do wzięcia udziału w konkursie!

Szczegółowych informacji o konkursie udzielają pracownicy jednostki regionalnej KSOW pod nr telefonów: (58) 32 68 949 oraz (58) 32 68 326.