Szkolenie internetowe pn. "Estetyzacja wiejskiego gospodarstwa domowego - wybrane aspekty praktyczne"

Data: 20-01-2022

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie organizuje szkolenie internetowe pn. Estetyzacja wiejskiego gospodarstwa domowego — wybrane aspekty praktyczne w terminie od 7 do 28.02.2022 r. w oparciu o platformę e-learningową www.cdrkursy.edu.pl

Szkolenie adresowane jest do mieszkańców obszarów wiejskich.
Celem szkolenia jest podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności uczestników z zakresu wybranych aspektów wpływających na estetykę wiejskiego gospodarstwa domowego, w tym w szczególności:

  • kształtowania przestrzeni wokół i wewnątrz domostw, w tym z zastosowania roślin w gospodarstwie domowym i w jego otoczeniu.
  • zasad obowiązujących w organizacji pomieszczeń kuchennych w taki sposób, aby spełniały wymagania sanitarne, ergonomiczne, funkcjonalne oraz higieniczne z uwzględnieniem segregacji odpadów.
  • zastosowania i metod przygotowania naturalnych środków czyszczących.
     

Szkolenie składa się z czterech modułów szkoleniowych:
Moduł 1: Kształtowania przestrzeni wokół i wewnątrz domu wiejskiego.
Moduł 2: Ergonomia w kuchni.
Moduł 3: Ekologiczne środki czystości.
Moduł 4: Rośliny antysmogowe w domu.
Materiały szkoleniowe będą dostępne w terminie 7 – 28.02.2022 r. zapewniając uczestnikom możliwość samokształcenia w dogodnym czasie. Uczestnicy szkolenia otrzymają Zaświadczenie potwierdzające ukończenie formy edukacyjnej. Warunkiem otrzymania zaświadczenia jest udzielenie minimum 70% sumy poprawnych odpowiedzi z każdego testu w trakcie szkolenia.

Rejestracja na szkolenie odbywa się poprzez platformę eCDR pod adresem:
https://planowanie.cdr.gov.pl/szkolenia/

Na podanej stronie należy w pierwszej kolejności zarejestrować się, następnie zalogować i zapisać się na szkolenie. Instrukcja zapisów na szkolenie znajduje się pod adresem:
https://kalendarz.cdr.gov.pl/index.php/s/SH9ZtRLbLBraECG

Rekrutacja będzie prowadzona od 18.01.2022 r. w sposób ciągły jednak nie dłużej niż do dnia 21.02.2022 r.

Udział w szkoleniu dla mieszkańców obszarów wiejskich jest bezpłatny.