Wybrano Lokalne Strategie Rozwoju Lokalnych Grup Działania na lata 2021-2027

Data: 08-12-2023

Wybrano Lokalne Strategie Rozwoju Lokalnych Grup Działania na lata 2021-2027, które będą realizowane w województwie pomorskim w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 oraz Programu Fundusze Europejskiego dla Pomorza na lata 2021-2027.

5 grudnia 2023 r. Komisja do spraw wyboru strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność powołana przez Zarząd Województwa Pomorskiego, wybrała 15 Lokalnych Strategii Rozwoju (LSR) na lata 2021 – 2027, które łącznie obejmą obszar wszystkich gmin wiejskich, wiejsko-miejskich oraz miejskich do 20 tys. mieszkańców województwa pomorskiego.  Wśród nich znajduje się LSR naszej Lokalnej Grupy Działania „Kaszubska Droga” obejmującej obszar gmin: Linia, Luzino, Łęczyce i Szemud.

Lokalne Grupy Działania z woj. pomorskiego czekają teraz na wezwanie Zarządu Województwa Pomorskiego do podpisania umów ramowych na realizację Lokalnych Strategii Rozwoju na lata 2021-2027, co ma nastąpić w styczniu 2024 r.

mapa LGD woj. pomorskiego; żródło: https://dprow.pomorskie.eu