Konkurs - "odnowa i rozwój wsi"

Zarząd Województwa Pomorskiego 
informuje o możliwości składania za pośrednictwem
Lokalnej Grupy Działania (LGD) „Kaszubska Droga”
wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”
dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy 
dla działania „Odnowa i rozwój wsi”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
 
Limit dostępnych środków:
3 103 701,26 zł
 
Termin składania wniosków: 
08.10.2012 r. - 26.10.2012 r.
 
Tryb składania wniosków: 
Wnioski wraz załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach osobiście w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.
 
Miejsce składania wniosków: 
Biuro Lokalnej Grupy Działania „Kaszubska Droga” w Przetoczynie, ul. Pomorska 14, 84-217 Szemud; od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00. 
 
Szczegółowe informacje o zasadach przygotowania i składania wniosków oraz:
  • wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy,
  • kryteria wyboru operacji przez LGD, określone w Lokalnej Strategii Rozwoju, w tym kryteria na podstawie, których ocenia się uzasadnienie realizacji projektu w ramach LSR
wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD, znajduje się w siedzibach oraz na stronach internetowych następujących instytucji:
Minimalna liczba punktów, jaką musi uzyskać operacja w ramach oceny wynosi 28 pkt.
 
Informacje udzielane są w Biurze Lokalnej Grupy Działania „Kaszubska Droga”. Pytania należy kierować na adres e-mail: biuro@kaszubskadroga.pl; prezes@kaszubskadroga.pl lub telefonicznie: 058 676 11 11.