Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich

Data: 15-07-2009

W dniu 15 lipca 2009 r. w siedzibie LGD „Kaszubska Droga” w Przetoczynie odbyła się konferencja nt. funkcjonowania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW). W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele pomorskich LGD, Pani Justyna Durzyńska – dyrektor Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku oraz Pan Krzysztof Kwatera – reprezentant krajowy LGD w KSOW.

Głównym celem spotkania było rozważenie możliwości zawiązania ścisłej i sformalizowanej współpracy pomorskich LGD w ramach Pomorskiej Sieci Obszarów Wiejskich (PSOW).
 
Uczestnikom spotkania udało się wypracować wstępne zasady współpracy w ramach PSOW. Współpraca – na razie nieformalna – będzie koordynowana przez biuro Fundacji „Partnerstwo Dorzecze Słupi”, a dotyczyć ma wszelkich aspektów związanych z funkcjonowaniem lokalnych grup działania i wdrażaniem lokalnych strategii rozwoju oraz kontaktów pomorskich LGD z Urzędem Marszałkowskim i instytucjami zewnętrznymi.
 

Kolejne spotkanie w ramach PSOW zaplanowano na koniec lipca w Suminie k. Starogardu Gdańskiego.