Podsumowanie XXIII Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Kaszubska Droga”

Data: 19-06-2023

XXIII Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Kaszubska Droga” odbyło się 22 maja 2023 r. o godzinie 16:00 w sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Luzinie. Poniżej zamieszczamy przyjęte w danym dniu uchwały wraz z załącznikami: